Spacer studyjny po Wińsku w ramach Rewitalizacji!!!

Spacer studyjny po Wińsku w ramach Rewitalizacji!!!

W dniu 10 maja 2016 r. w ramach opracowywanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wińsko uczestnicy warsztatów udali się na Spacer studyjny po Wińsku.

Obserwowaliśmy miejsca, które należałoby poddać procesom rewitalizacji. Każdy uczestnik mógł wyrazić opinię co mu się podoba, a co nie. Co chciałby zrobić w danym miejscu aby mieszkańcy i przyjezdni chętnie tu przychodzili i dobrze się czuli. Ponadto uczestnicy warsztatów mogli zgłaszać projekty do  Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Propozycje projektów powinny:

  • przyczyniać się do rozwiązania problemów obszaru zdegradowanego,
  • być realizowane na obszarze wskazanym do rewitalizacji (poza tym obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli służą one celom wynikającym z Programu, np. skierowane są na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji). Towarzyszyła nam ekipa telewizyjna – powstanie film dokumentujący nasze prace i obrazujący problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe na obszarze wskazanym do rewitalizacji.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie fiszki projektowej załączonej w linku oraz o zwrot w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@winsko.pl

fiszka projektowa Wińsko (1)

 

DSC00907DSC00910DSC00911DSC00914DSC00916DSC00919DSC00922DSC00943DSC00946DSC00953DSC00971DSC00974

DSC00936

DSC00942

DSC00945

DSC00987

DSC01004

DSC00999

DSC01001

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply