KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROGRAM REWITALIZACJI GMINY WIŃSKO

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROGRAM REWITALIZACJI GMINY WIŃSKO

6 października 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku odbyła się Konferencja podsumowująca prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Wińsko na lata 2015 – 2024.

Zaszczycił nas swoją obecnością Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak.

Przybyli również goście z Powiatu Wołowskiego: Burmistrz Pan Dariusz Chmura i Starosta Pan Maciej Nejman.

W swoim wystąpieniu Wojewoda podkreślił, jak ważny jest udział lokalnej społeczności w procesie rewitalizacji oraz życzył wspaniałych efektów realizacji projektu.

Podczas konferencji zaprezentowano LPR Gminy Wińsko na lata 2015 – 2024, a także omówiono udział społeczności w rewitalizacji gminy Wińsko – od diagnozy do programu działania.

Dokonano także prezentacji filmu dokumentującego diagnozę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego terenu gminy i przebiegu prac nad opracowaniem LPR-u dla Gminy Wińsko.

Konferencję uświetnił występ Chóru „Harfa” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy za aktywne uczestnictwo w warsztatach i zaangażowanie w prace związane z utworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wińsko.

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19

 
Comments

No comments yet.

Leave a Reply