Blog

logo

Dnia 30.03.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Rewitalizacja Gminy Wińsko. Było to drugie spotkanie licznie zgromadzonej społeczności Gminy Wińsko – mieszkańców, społeczników, przedstawicieli jednostek samorządowych, budżetowych, przedsiębiorców oraz specjalistów wspierających cały proces tworzenia programu. Tematem spotkania była pierwsza Konferencja Inauguracyjna Gminy Wińsko obejmująca szeroki zakres działań w zakresie rewitalizacji. Są to między innymi procesy powstawania, tworzenia inwestycji i inicjatyw obszarów zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo. Głównym celem rewitalizacji jest przywrócenie życia tym obszarom z zachowaniem szacunku dla historii, kultury i tradycji. Poniżej przedstawiamy  prezentacje z  konferencji inauguracyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami  i do uczestniczenia w kolejnych spotkaniach, o których będziemy na bieżąco informować.

konferencja_inaugaracyjna_WINSKO_30.03.2016_wydruk

 

DSC00632DSC00627DSC00626DSC00622DSC00621DSC00618DSC00615DSC00614

14 kwietnia 2016r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Wińsko odbyły się kolejne- II warsztaty z cyklu spotkań dotyczących Rewitalizacji Gminy Wińsko.

Warsztaty to aktywna praca nad projektem dofinansowanym z Funduszy Europejskich pt. ” Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wińsko”. Polega ona na opracowaniu strategi budowy społecznych, materialnych warunków w celu podniesienia standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców Gminy Wińsko. Głównym tematem II Warsztatów było wyłonienie obszarów zdegradowanych społecznie, środowiskowo , gospodarczo oraz analiza i prezentacja pomysłów  jak pobudzić te miejsca do życia. Na terenie Wińska zostały wyłonione obszary takie jak: Rynek, Targowisko, Stara Rzeźnia , Park przy Cmentarzu Żydowskim, Boisko, Stary Młyn, Stary Dom Kultury, Stary Ośrodek Zdrowia, Dworzec PKP z przyległym terenem, Cmentarz Ewangelicki i Sanktuarium, Centrum drogi i chodniki. Miejsca te zostały  poddane obszernej analizie w zakresie mocnych i słabych stron, szans na rozwój oraz zagrożeń związanych z rewitalizacją danego obszaru. Zgromadzeni na spotkaniu również oddawali po trzy głosy na najważniejsze według siebie inwestycje. O wynikach głosowania oraz następnych zgłoszonych do rewitalizacji obszarach terenu Gminy Wińsko na kolejnych spotkaniach. W programie  następnych warsztatów zaplanowany jest  spacer studyjny, na który już dziś serdecznie zapraszamy.

 

 

DSC00668 DSC00672 DSC00673 DSC00675 DSC00676 DSC00679 DSC00680 DSC00681 DSC00682 DSC00685 DSC00687 DSC00689 DSC00691 DSC00696

DSC00704 DSC00706 DSC00707 DSC00716 DSC00717 DSC00719 DSC00720 DSC00722 DSC00728 DSC00732 DSC00735 DSC00736 DSC00740 DSC00744 DSC00747

DSC00753 DSC00757 DSC00767 DSC00769 DSC00771 DSC00775 DSC00791 DSC00792 DSC00793 DSC00794 DSC00796 DSC00798 DSC00802 DSC00806 DSC00812

 

Dnia 09.03.2016. o godz. 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Wińsko odbyły się   I Warsztaty dot. Rewitalizacji Gminy Wińsko. Zgromadziliśmy się licznie pod okiem ekspertów w celu przystąpienia do opracowywania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wińsko na lata 2015-2024”. Projekt ten finansowany jest w 90% w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE: 96 084,00 zł
Całkowita wartość projektu: 106 760,00 zł
Rewitalizacja, zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, to „kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”.
Obszar zdegradowany cechują w szczególności: wysokie bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyjne, niski kapitał społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym.
Skuteczność procesu rewitalizacji zależy w dużym stopniu od partycypacji społecznej. W związku z tym Program jest opracowywany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych dzięki przeprowadzanym konsultacjom społecznym.
Pierwszym etapem prac nad programem jest przeprowadzenie pogłębionej diagnozy warunków życia mieszkańców gminy, w tym trzech spotkań – wywiadów fokusowych – z kluczowymi grupami mieszkańców: sołtysi, nauczyciele, przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, mieszkańców.
W ramach partycypacji społecznej odbędzie się 5 warsztatów, na których wypracowane zostaną działania, których głównym celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.
Przewidziano także Czat z mieszkańcami Gminy Wińsko, a także utworzenie Wińskiej platformy konsultacyjnej, na której mieszkańcy będą mogli na bieżąco śledzić prace związane z opracowywaniem programu oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski.
Zorganizowany zostanie konkurs z nagrodami dla młodzieży i dorosłych pn.: „Problemy społeczne w Wińsku – narysuj, sfotografuj”.
Całość utrwalona zostanie w postaci filmu dokumentalnego.
I warsztaty w ramach opracowywania LPR obejmowały pracę w grupach polegającą na zdiagnozowaniu problemów w gminie w obszarach: gospodarczym, środowiskowym, zagospodarowania przestrzennego i usług publicznych, infrastruktury technicznej, w tym budowlanej. Powstała tzw. mapa problemów Gminy Wińsko.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom warsztatów za tak liczny udział
i intensywną pracę.
O kolejnych terminach spotkań będziemy informować Państwa na specjalnie utworzonej w tym celu Wińskiej Platformie Konsultacyjnej, która będzie podstroną internetowej strony Gminy Wińsko – www.winsko.pl.

DSC00318DSC00321DSC00327DSC00329DSC00341DSC00342DSC00348DSC00350DSC00362DSC00370DSC00405DSC00411DSC00426DSC00441

Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!