All posts in Bez kategorii

6 października 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku odbyła się Konferencja podsumowująca prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Wińsko na lata 2015 – 2024.

Zaszczycił nas swoją obecnością Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak.

Przybyli również goście z Powiatu Wołowskiego: Burmistrz Pan Dariusz Chmura i Starosta Pan Maciej Nejman.

W swoim wystąpieniu Wojewoda podkreślił, jak ważny jest udział lokalnej społeczności w procesie rewitalizacji oraz życzył wspaniałych efektów realizacji projektu.

Podczas konferencji zaprezentowano LPR Gminy Wińsko na lata 2015 – 2024, a także omówiono udział społeczności w rewitalizacji gminy Wińsko – od diagnozy do programu działania.

Dokonano także prezentacji filmu dokumentującego diagnozę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego terenu gminy i przebiegu prac nad opracowaniem LPR-u dla Gminy Wińsko.

Konferencję uświetnił występ Chóru „Harfa” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy za aktywne uczestnictwo w warsztatach i zaangażowanie w prace związane z utworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wińsko.

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19

Dnia 09.06.2016 r odbyły się kolejne – IV warsztaty z cyklu spotkań dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wińsko na lata 2015-2024. Tym razem program warsztatów obejmował wyjazd plenerowy na trasie miejscowości Wińsko-Białków-Smogorzówek-Przyborów-Wińsko. W plenerze zwiedziliśmy m.in. obserwatorium w Białkowie, Pałac i staw w Smogorzówku oraz Przyborowie. Celem warsztatów było poznanie  historii tych miejsc i okolicy  a także namacalne zetkniecie się z procesem degradacji środowiskowej, gospodarczej, społecznej  w ramach rewitalizacji tych obiektów a co za tym idzie przywrócenia ich do życia.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za liczne pomysły i udział w tak ciekawym spotkaniu. Już teraz  zapraszamy na przyszłe warsztaty, o których będziemy informować.
DSC01096 (Copy) DSC01097 (Copy) DSC01098 (Copy) DSC01099 (Copy) DSC01101 (Copy) DSC01104 (Copy) DSC01105 (Copy) DSC01106 (Copy) DSC01107 (Copy) DSC01109 (Copy) DSC01110 (Copy) DSC01111 (Copy) DSC01113 (Copy) DSC01116 (Copy) DSC01119 (Copy) DSC01120 (Copy) DSC01121 (Copy) DSC01122 (Copy) DSC01125 (Copy) DSC01128 (Copy) DSC01129 (Copy) DSC01130 (Copy) DSC01133 (Copy) DSC01135 (Copy) DSC01138 (Copy) DSC01140 (Copy) DSC01141 (Copy) DSC01142 (Copy) DSC01144 (Copy) DSC01149 (Copy) DSC01152 (Copy)

W dniu 10 maja 2016 r. w ramach opracowywanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wińsko uczestnicy warsztatów udali się na Spacer studyjny po Wińsku.

Obserwowaliśmy miejsca, które należałoby poddać procesom rewitalizacji. Każdy uczestnik mógł wyrazić opinię co mu się podoba, a co nie. Co chciałby zrobić w danym miejscu aby mieszkańcy i przyjezdni chętnie tu przychodzili i dobrze się czuli. Ponadto uczestnicy warsztatów mogli zgłaszać projekty do  Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Propozycje projektów powinny:

  • przyczyniać się do rozwiązania problemów obszaru zdegradowanego,
  • być realizowane na obszarze wskazanym do rewitalizacji (poza tym obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli służą one celom wynikającym z Programu, np. skierowane są na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji). Towarzyszyła nam ekipa telewizyjna – powstanie film dokumentujący nasze prace i obrazujący problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe na obszarze wskazanym do rewitalizacji.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie fiszki projektowej załączonej w linku oraz o zwrot w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@winsko.pl

fiszka projektowa Wińsko (1)

 

DSC00907DSC00910DSC00911DSC00914DSC00916DSC00919DSC00922DSC00943DSC00946DSC00953DSC00971DSC00974

DSC00936

DSC00942

DSC00945

DSC00987

DSC01004

DSC00999

DSC01001

logo

Dnia 30.03.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Rewitalizacja Gminy Wińsko. Było to drugie spotkanie licznie zgromadzonej społeczności Gminy Wińsko – mieszkańców, społeczników, przedstawicieli jednostek samorządowych, budżetowych, przedsiębiorców oraz specjalistów wspierających cały proces tworzenia programu. Tematem spotkania była pierwsza Konferencja Inauguracyjna Gminy Wińsko obejmująca szeroki zakres działań w zakresie rewitalizacji. Są to między innymi procesy powstawania, tworzenia inwestycji i inicjatyw obszarów zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo. Głównym celem rewitalizacji jest przywrócenie życia tym obszarom z zachowaniem szacunku dla historii, kultury i tradycji. Poniżej przedstawiamy  prezentacje z  konferencji inauguracyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami  i do uczestniczenia w kolejnych spotkaniach, o których będziemy na bieżąco informować.

konferencja_inaugaracyjna_WINSKO_30.03.2016_wydruk

 

DSC00632DSC00627DSC00626DSC00622DSC00621DSC00618DSC00615DSC00614